Privacy

Ons privacy statement

U bevindt zich op de website van VDH Transport, Bellstraat 6 4004 JN Tiel

Voor het goed kunnen uitvoeren van onze werkzaamheden en diensten, vraagt VDH Transport bepaalde persoonsgegevens en slaat deze op. Daarnaast gebruikt VDH Transport deze gegevens om u te informeren gerelateerde zaken en klantentevredenheid te meten. Ook verwerkt VDH Transport persoonsgegevens, indien dit noodzakelijk is, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

VDH Transport bewaart uw persoonsgegevens zolang u bij ons klant bent, diensten en producten van ons afneemt of interesse blijft tonen in ons bedrijf. De gegevens bewaart VDH Transport ook indien dit wettelijk verplicht is.

De gegevens die VDH Transport verzamelt kunnen gedeeld worden met derden om onze dienstverlenende activiteiten te kunnen uitvoeren. Denk hierbij aan dienstverlenende bedrijven die onze systemen verzorgen en bij (direct)marketingactiviteiten ondersteunen.

VDH Transport maakt geen gebruik van geautomatiseerde systemen voor besluitvorming of profiling.

U heeft het recht om uw bij VDH Transport bekende persoonsgegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar anja@vdhtransport.nl met daarin de vermelding van uw initialen, achternaam, adres, telefoonnummer. Wij vragen deze gegevens om de aanvraag te kunnen controleren.

De website maakt gebruik van cookies om u een zo goed mogelijk werkende site te kunnen bieden. Daarnaast analyseert VDH Transport de activiteiten op de website. Zo kan VDH Transport de website en dienstverlening optimaliseren.

VDH Transport heeft passende beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mocht u het vermoeden hebben van misbruik van persoonsgegevens, neem dan contact met ons op zodat wij dit kunnen controleren en maatregelen kunnen nemen. U heeft de mogelijkheid om een klacht in dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de nationale toezichthouder.