Vervoerscondities

Voor het vervoeren van goederen hanteert VDH Transport de condities zoals beschreven staan in de Algemene Vervoerscondities 2002. Deze condities zijn na te lezen of te downloaden via onderstaande link.

Algemene Vervoerscondities 2002

Voor internationaal vervoer de CMR voorwaarden

Internationale Vervoerscondities